We kennen allemaal momenten van voorspoed en tegenslag. Sommige ervaringen overkomen ons, andere creëren we zelf en samen. De betekenissen van onze ervaringen, is per persoon verschillend. Onze ervaringen kunnen leiden tot een verstoorde relatie met onszelf en anderen.

En die kunnen op hun beurt weer invloed hebben op andere leefgebieden. Zoals moeite met functioneren op het werk, problemen met geld, ongezonde leefpatronen of ontoereikende sociale contacten.
Als bij jou het geval is, kan het waardevol zijn om te onderzoeken welke invloed je hebt door jou benadering en omgang met jezelf en anderen. ‘Gevangen’ zitten in het probleem, levert vooral zicht op wat er niet mogelijk is. Je kracht zit in de ruimte die andere perspectieven bieden. Mijn begeleiding is erop gericht jou daar bij te helpen.

In mijn praktijk ligt de focus op systeemgerichte begeleiding.

Daarin staat de vraag centraal, wat een situatie voor jou tot een probleem maakt. En welke andere mogelijkheden er zijn om ervaringen te begrijpen en te benaderen. Zodat je je bewuster wordt van de dynamiek tussen jezelf en anderen en hoe je die kunt beïnvloeden. Voor het in stand houden van een probleem zijn meerdere mensen nodig, voor het krijgen van een andere dynamiek is 1 persoon voldoende; dat is de kracht van het individu.

‘Problemen van nu, zijn de oplossingen van toen.’

Is een manier van denken uit de systeemtheorie (ten behoeve van systeemtherapie) en weerspiegelt mijn manier van kijken naar problemen.